EKIM Stavanger

Hvem er vi? Hva er ACIM®? Hjem  Hjem
  ACIM-studiegrupper
  Aktuelle linker
  Arrangementer
  Bibliografi
  Hva er ACIM®?
  Hvem er ACIM Stavanger?
  Kontaktpersoner
  Kunngjøringer
  Kunstneriske aktiviteter
  Medlemsliste
  Ofte stilte spørsmål
    Spørsmål nr. 217
  Oversettelse av bøker
  Oversettelser av ACIM
  Oversettelser av artikler o.l.
  Registreringsskjema
  Selve ACIM-boken
  Vi deler tanker og erfaringer
Glemt passordet?

Ofte stilte spørsmål

 

For å få kyndige svar på all slags spørsmål angående

Et Kurs I Mirakler anbefaler vi følgende side :www.facimoutreach.org

Hver onsdag svarer de på nye spørsmål.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne informasjon har vi kopiert fra

http://www.ekim-danmark.dk/nyhed20020925.htm

Følg med deres oversettelser!

 

 

 

Fullstendige og utdypende svar på spørsmål til ACIM® finnes i :

The most Commonly Asked Questions about A Course in Miracles®, skrevet av Gloria og Kenneth Wapnick,  oversatt til dansk av Karl boysen i:
Spørgsmål til et Kursus i Mirakler®, de mest almindeligt stillede spørsmål 

For mer opplysninger angående denne boken, følg linkene angitt i "bibliografi".

Her er noen utdrag:

Hva er Guds vesen?
Den sanne levende Gud, som omtales i ACIM®, er et ikke-dualistisk vesen som overhodet ikke rommer motsetninger. Den hellige er skaperen av alt liv, et vesen av ren kjærlighet, kilden og den første årsak til den ikke-fysiske virkelighet og totalitet, den fullkomne som inneholder alt, og som det bokstavelig talt ikke er noe utenfor, for han er alt.

Hva er virkelighetens natur?
Virkeligheten, som den defineres i ACIM®, er ikke en fysisk verden, en dimensjon eller opplevelse fordi virkelighet skapes av Gud og er som Gud formløs, uforanderlig, evig, uendelig kjærlighet og ubegrenset og forent fullkommenhet – en ikke-dualistisk enhet. Sitat fra ACIM®: "Virkeligheten er uforanderlig. Det er det som gjør den virkelig, og holder den atskilt fra alle former."

Hva er livet?
I ACIM® har liv skapt av Gud ingenting å gjøre med det vi kaller eller kjenner som livet i kroppen vår. Liv er ånd: ikke-materielt, ikke-dualistisk og evig. Sitat fra ACIM®: "Der er intet liv utenfor Himmelen. Hvor Gud skapte livet (Himmelen) må livet være. I en hvilken som helst tilstand atskilt fra Himmelen er liv illusjon. I beste fall forekommer det å være liv (når kroppen er "levende"); i verste fall død (når kroppen "dør"). Men begge er eksempler på noe som ikke er liv, liksom deres unøyaktighet og mangel på mening. Liv som ikke er i Himmelen er umulig, og det som ikke er i Himmelen er ingen steder. Utenfor Himmelen består kun illusjonenes konflikt; meningsløse, umulige og utenfor all forstand, og allikevel oppfattet som en evig barriere mot Himmelen. Illusjoner er kun former. Deres innhold er aldri sant." Livet er en enhet med vår kilde i Himmelen. Liv, ånd og sinn er begreper som er grunnleggende synonyme, idet deres felles karakteristikk er formløshet, uforanderlighet og evig liv.

Er Gud i ACIM® den samme som Gud i Bibelen?
Kurset fastslår utvetydig at Gud ikke skapte denne verden, og alene på dette grunnlaget er han avgjørende forskjellig fra den jødisk/kristne guddom. Den bibelske gud er en dualistisk skaper av et materielt univers, som han skaper ved hjelp av det talte ord. Forskjellen på de to er ennå mer dyptgående. Den bibelske gud er i høy grad en person som ser synd som virkelig og derfor må reagere på den: først med straff og deretter med planen om soning, hvor frelse og tilgivelse vinnes gjennom Jesu oppofrelse og lidelse. Gud i ACIM® er derimot ikke en person, og har derfor ingen av homo sapiens antropomorfe egenskaper. Denne Gud vet endatil ingenting om atskillelsen (som i ACIM® svarer til det bibelske begrep om den opprinnelige synd) og reagerer derfor ikke på den – kan slett ikke ragere på den.

Hva mener ACIM® med skapelse?
I ACIM® refererer skapelsen ikke til noe fysisk og har derfor ingenting å gjøre med materiell eller kunstnerisk skapelse. Skapelsen forbindes bare med ånd og kan defineres som summen alle Guds tanker; uendelig, ubegrenset, uten begynnelse eller slutt. Sitat fra ACIM®: "Skapningen er det motsatte av alle illusjoner, for skapningen er sannhet. Skapningen er Guds hellige sønn, for i skapelsen er hans vilje fullstendig i hvert eneste aspekt og gjør hver del til en beholder for helheten. Dens enhet er for evig garantert ubrytelig; i evighet bevart i hans hellige vilje, hinsides enhver mulighet for ondskap, for atskillelse, for ufullkommenhet og for noen som helst plett på sin frihet fra synd."

Hvordan oppsto egoet, og hva skal det til for å unngå at atskillelsen skjer igjen?
Bevissthet, som er den første splittelse som innførtes i den drømmende Sønns sinn, er en egotilstand, hvor den som opplever og den som opplevde synes å eksistere som atskilte "realiteter". Bevissthet medfører en ide om et begrenset, falskt selv, som er atskilt og usikkert, og synes å oppleve en motsetning til det sanne selv som Gud skapte det. Og, det er dette falske selv som tror det er "her" og "stiller" spørsmålet om sin egen tilsynelatende opprinnelse, for derigjennom å prøve å bekrefte den. Men, i virkeligheten kan ikke ufullkommenhet komme fra fullkommenhet, og en ufullkommen tanke om atskillelse og splittelse kan ikke oppstå i den fullkomne Guds sønns fullkomne sinn, hvor der ikke kan eksistere motsetninger. Bare i en verden av drømmer kan disse absurditeter og de overbevisninger, som nører opp om en slik usikkerhet, føre til slike tankespinn.

Dersom Gud ikke skapte verden eller kroppen, hvem gjorde det da, og hvem er vi og hvordan er vi kommet hit?
Da tanken om atskillelsen syntes å dukke opp forklarer ACIM® at Guds sønn syntes å falle i søvn og drømme en drøm, hvis innhold er at enhet ble mangfoldighet og at Kristi ikke-dualistiske sinn be fragmentert og atskilt fra sin kilde og splittet opp sinnsyke fragmenter i krig med seg selv. Som ACIM® forklarer, projiserer disse fragmenter en rekke drømmer eller manuskripter utenfor sinnet, som kollektivt utgjør det fysiske univers’ historie. På et individuelt nivå er de rekker av dramaer våre egopersonligheter identifiserer som våre egne personlige liv, også projeksjoner av våre splittede og fragmenterte sinn. Med andre ord er vi ikke her i virkeligheten, men drømmer at vi er det.

Mener ACIM® virkelig at Gud ikke skapte hele det fysiske univers?
Da intet av form, materie eller substans kan være av Gud, kan intet av det fysiske univers være virkelig, og der er ingen unntakelse fra det. Sitat fra ACIM®: "Den verden du ser er en illusjon om en verden. Gud skapte den ikke, for det han skaper må være evig som han selv. Men der er intet i den verden du ser som vil vare evig. Noen ting vil vare i litt lengre tid enn andre. Men den tid vil komme hvor alle synlige ting vil få sin ende."

 

13) Mener Et Kursus i Mirakler virkelig at Gud ikke skabte hele det fysiske univers?

Vi besvarer dette spørgmsål med en rungende bekræftelse! Da intet af form, materie eller substans kan være af Gud, kan intet af det fysiske univers være virkeligt, og der er ingen undtagelse herfra. Arbejdsbogens lektion 43 siger om opfattelse, som er dualitetens og adskillelsens verden:

Opfattelse er ikke en egenskab af Gud. Hans rige er viden......I Gud kan du ikke se. Opfattelse har ingen funktion i Gud, og eksisterer ikke. (A-dI.43.1:1-2; 2:1-2).

I Begrebsafklaringen finder vi det krystalklare udsagn om opfattelsens verdens illusoriske natur, som Gud ikke skabte:

Den verden du ser, er en illusion om en verden. Gud skabte den ikke, for det Han skaber må være evigt som Han Selv. Men der er intet i den verden du ser, der vil vare evigt. Nogle ting vil i tiden vare lidt længere end andre. Men den tid vil komme, hvor alle synlige ting vil få ende. (B-4.1)

Og endelig er der et lignende udsagn i Tekstbogen:

Guds love gælder ikke direkte i en verden der beherskes af opfattelse, for en sådan verden kunne ikke være blevet skabt af det Sind, for hvilket opfattelse ingen mening har. Men Hans love afspejles overalt. (igennem Helligånden). Ikke at den verden hvor denne afspejling er, er virkelig på nogen måde. Det er kun sådan fordi Hans Søn er overbevist om det, men Han kunne ikke lade Sig Selv være fuldstændigt adskilt fra Sin Søns overbevisning. Han kunne ikke gå ind i Sin Søns sindssyge sammen med ham,............(T-25.III.2; vores kursivering)

Disse passager er vigtige, fordi de oplyser en kilde til misforståelse for mange studerende af Et Kursus i Mirakler, der påstår at Jesus lærer at Gud faktisk skabte verden. De påstår, at alt hvad Kurset lærer er, at han ikke skabte vores misopfattelser af det. Udsagn der indeholder vendingen "den verden du ser", som i den ovenanførte passage fra Håndbogen, gælder ikke kun den verden vi opfatter igennem vores u-retsindede linse, men derimod den kendsgerning, at vi ser overhovedet. Som sagt er hele det fysiske univers, formens og opfattelsens verden, illusorisk og udenfor Guds Sind.

Derfor er intet der kan observeres - har form, fysisk tilstand, bevæger sig, forandrer sig, nedbrydes og til sidst dør - af Gud. Et Kursus i Mirakler er helt utvetydig om dette, og det er derfor vi siger om det, at det er et fuldkomment ikke-dualistisk tankesystem. Der er ingen modsætninger i det. Og derfor er det der forekommer som storheden i kosmos, og det der opfattes som naturens herlighed, altsammen udtryk for egoets tankesystem om adskillelse, som vi ser i denne vidunderlige passage fra Tekstbogen:

Det der synes evigt, vil altsammen høre op. Stjernerne vil forsvinde, og der vil ikke mere være nat og dag. Alle ting som kommer og går; tidevandet, årstiderne og menneskenes liv; alle ting der ændres med tiden, som blomstrer og visner, vil ikke vende tilbage. Der hvor tiden har sat en afslutning, er ikke der hvor det evige er. (T-29.VI.2:7-10)

At prøve på at gøre en undtagelse fra denne kendsgerning er at prøve på at lave et kompromis med sandheden, præcist det egoet ønsker for at kunne grundfæste sin eksistens. Som Jesus siger i Arbejdsbogen: “det der er falsk er falsk, og (at) det der er sandt (har) aldrig (har) forandret sig. (A-dII.10.1:1). Og igen i Tekstbogen:

Så enkel frelse er! Alt hvad den siger er, at det der aldrig var sandt ikke er sandt nu, og aldrig vil være det. Det umulige er ikke sket, og kan ingen virkninger have. Og det er alt. (T-31.I.1:1-4)

Konklusionen er derfor, at intet aspekt af illusionen kan tillægges sandhed, hvilket betyder, at absolut intet i det materielle univers er kommet fra Gud, eller er overhovedet kendt af Ham. Hans virkelighed er totalt udenfor drømmenes verden.

32) Et Kursus i Mirakler lærer, at vrede aldrig er berretiget. Betyder det, at jeg aldrig bør blive vred, og at hvis jeg gør det alligevel, er jeg ikke en god Kursusstuderende, eller at jeg ikke er åndelig nok?

Jesus siger faktisk udtrykkeligt to steder, at vrede (eller angreb) aldrig er berretiget. I introduktionen til sin diskussion om korsfæstelsen siger han:

Vrede indebærer altid projektion af adskillelse, som i sidste instans må accepteres som ens eget ansvar, fremfor at andre beskyldes for den..........Du kan ikke angribes, angreb kan ikke retfærdiggøres, og du er ansvarlig for hvad du tror på. (T-6.in.1:2,7)

Og senere i tekstbogen, hvor Jesus taler om hvorfor tilgivelse altid er berettiget, lærer han os:

Vrede kan aldrig retfærdiggøres. Angreb har intet grundlag. Det er her befrielsen fra frygt begynder, og her den vil fuldbyrdes. Her gives den virkelige verden i bytte for angstdrømme. For det er dette tilgivelse hviler på, og den er kun naturlig. (T-30.VI.1:1-5).

Vores svar på dette følger direkte diskussionen af det foregående spørgsmål, og går lige til kernen af hvordan man praktiserer Et Kursus i Mirakler. Jesus beder ikke sine studerende om at være fuldkomne; var de det, eller blot ønskede at være det, var de blevet i Himlen - det eneste hjem for fuldkommenhed - eller var allerede vendt hjem. Den kendsgerning at studerende har brug for Et Kursus i Mirakler, bekræfter deres tro på virkeligheden af det ufuldkomne. Og ufuldkomne mennesker bliver vrede, og prøver på at undgå at tage ansvar for deres egne valg. Man kan faktisk sige, at kernetanken i enhvers ego, er at beholde den individualitet og specielhed det troede det stjal fra Gud, men at undgå at tage ansvaret for det. Derfor kan denne undgåelse kun ske ved at man beskylder andre for hvad man i hemmelighed tror man selv har gjort, og på den måde angribe andre for sin synd. Jesu formål i Kurset er at hjælpe sine studerende til at acceptere ansvaret for deres projektioner på andre. Det ville være fuldkommen urealistisk af ham at forvente at hans studerende ikke havde nogen angrebstanker, men det er et meget rimeligt mål at forlange at studerende i det mindste er bevidst om deres egoers forsøg på at nægte at tage ansvaret for at være oprørt. At blive vred betyder derfor ikke, at man ikke er en god kursusstuderende, men at blive en “god” studerende betyder at lære - eller i det mindste at være villig til at lære - at tage ansvaret for ens vrede opfattelse af andre, og være bevidst om ens egen skyld over adskillelsen fra Guds Kærlighed, og Jesu og Helligåndens kærlige vejledning. "Gode" studerende ville således aldrig forsøge at retfærdiggøre deres vrede tanker eller følelser; og på samme tid ville de ikke fornægte at de havde dem. Denne ærlighed tillader Jesus eller Helligånden at hjælpe dem med at forandre deres tænkemåde, hvis de vælger dette. Dette er den blide og kærlige måde at forstå Jesu udsagn i de tekstdele vi citerede ovenfor.

70) Praktiseres Et Kursus i Mirakler bedst i afsondrethed, og væk fra verdens distraktioner?

Hvis man tænker alvorligt over dette spørgsmål, vil man erkende at det ingen mening har. I vore individuelle drømme er vi altid alene, fordi der ingen verden er udenfor vore sind. At forsøge at adskille os fra verden, at flytte væk fra den, er simpelthen at falde i egoets fælde og "gøre fejltagelsen virkelig", som vi allerede har talt om. Igen ville vi have set problemet som værende udenfor sindet - i dette tilfælde den fortravlede og distraherende verden af adskillelse og mangfoldighed - og ville derfor have gjort den virkelig, og sikret at den aldrig vil blive ophævet. Men i virkeligheden er problemet de fortravlede og distraherende tanker om adskillelse og mangfoldighed, der er i vore sind. At forandre den ydre verden for at løse problemet med vores indre verden, er en god arbejdsdefinition af det Kurset kalder magi. Så ved at studerende tror, at de kun kan studere og lære Et Kursus i Mirakler ved at forlade deres livs klasseværelse, følger de næsten med sikkerhed deres egos vejledning, der prøver at sørge for at de aldrig kommer til at lære deres tilgivelseslektioner; de ville uden at vide det have adskilt sig fra dem. Selvom der altid er undtagelser tror vi det er rimeligt at sige, at næsten alle studerende af Et Kursus i Mirakler bør praktisere dets principper præcist der hvor de er. Det er derfor Jesus indføjede det følgende spørgsmål i lærerhåndbogen: "Er Forandringer i Guds Læreres Livssituation Nødvendige?". Hans svar forklarer, at for flertallet af studerende er:

Det (er) højst usandsynligt, at holdningsændringer ikke vil være det første skridt i den nye Gudslærers træning. (H-9.1:4).

Og dem der føres til at ændre deres situation "næsten øjeblikkeligt", "er i almindelighed specielle tilfælde". (H-9.1:6).

Selvfølgelig tror mange studerende af Et Kursus i Mirakler at de falder i den specielle kategori. De fleste menneskers liv er smertefulde, fyldt med omstændigheder, forhold og kropslige tilstande, der er ganske traumatiske. Det er derfor vanskeligt for dem at undgå fristelsen til at omfortolke Kurset, eller til at "høre" Helligånden "fortælle" dem, at de skal forlade deres arbejde og/eller familie, og simpelthen være sammen med Ham for at lære og undervise andre i Kurset. Det er altid nyttigt at huske, at der ikke kan være nogen "distraherende verden" hvis ikke man først ønskede at blive distraheret, og derfor havde et behov for at det skal være sådan. Som Jesus siger i tekstbogen der hvor han taler om det onde:

Glem ikke, at vidner for det ondes verden, ikke kan tale for andet end det der har set et behov for ondskab i verden. (T-27.VII.6:2).

Verden, såvel som kroppen, er i og af sig selv neutrale. De gør simpelthen det for os, som vi ber dem om at gøre. Vi ynder at minde de studerende om oprindelsen til Et Kursus i Mirakler. Den foregik ikke i en ørken, eller på en hellig bjergtop, og Helen var ikke en nonne der var "levende begravet for Guds skyld" i et kloster. Jesus dikterede sit Kursus til Helen midt i et stormfuldt, professionelt forhold til Bill, hvor de begge havde meget travlt i deres hektiske jobs på et af verdens største, mest prestigefyldte og mest egobaserede centre, i hjertet af det der er blandt verdens vigtigste og travleste byer. "Eens træning er altid yderst individualiseret" (H-9.1:5), men vi tror at selve historien om Et Kursus i Mirakler er et virkelig godt vidnesbyrd om og eksempel på, hvordan dets studerende bør anvende deres lille villighed for at lære det midt i deres normale dagli
gliv.

 

 

Hva sier En Kursus I Mirakler om JULEN?

 

Her kan du lese noen utdrag fra En Kursus i Mirakler om Jul. Ønsker du å lese mer om dette emne, kan du trykke på tekstangivelsen.

The sign of Christmas is a star, a light in darkness. See it not outside yourself, but shining in the Heaven within, and accept it as the sign the time of Christ has come. He comes demanding nothing. No sacrifice of any kind, of anyone, is asked by Him........ Tekstboken Kapittel 13-15 gå til Kap. 15.XI.2.1

This is the season when you would would celebrate my birth into the world. Yet you know not how to do it. Let the Holy Spirit teach you, and let me celebrate your birth through Him....... Tekstboken, Kapittel 13-15, gå til kap. 15.X: 1.5

______________________________________________________________

 

Hva sier ACIM om Påsken?

 

Svaret kommer snart

 


Vi anbefaler også følgende oversettelse(i en underkategori av denne):

 

Spørsmål nr. 217: Hvordan kan vi utvikle vårt forholdt til Jesus og den hellige ånd og oppfatte dem som et speilbilde av kjærlighet, slik at vi sammen med dem kan se på vårt ego tankesystem uten fordømmelse?

(Svar av Kenneth Wapnick, oversatt av Inge B. Vardehei)

 


 


ACIM SOMMERSAMLING PÅ BOLÆRNE 30.07-02.08 2015
 

 

Intet virkelig kan trues

Intet uvirkelig eksisterer

Heri ligger Guds fred

 

-------------------------------------------- EKIM sommermøte PÅ BOLÆRNE 30.07-02.08 2015 -------------------------------------------Dette er en uoffisiell side om Et Kurs i mirakler (A Course in Miracles®).
Ideene uttrykt på denne siden er forfatterens personlige tolkning og er ikke nødvendigvis godkjent av "copyright" eieren til A Course in Miracles®.

Miracle Studies for Course Students

Miracle Studies for Course Students

by jjesseph

[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]